Category: Asmenybės

Mokytojo Aleksandro Karužos vardas gyvas žmonių širdyse

Aleksandras Karuža Gyvenimo datos: 1906 02 28 – 1981 04 05Gimimo vieta: Novgorodas (Rusija)Veikla: mokytojas Straipsnio autorius Povilas Šimkavičius yra Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininkas leitenantas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, autorius daugelio straipsnių apie Pašaminės...

Kalvis Valdas Valentinavičius

Valdas Valentinavičius gimė 1955 m. Varėnos rajone. Kalvis gyvena ir kuria Venciūnų kaime (Alovės seniūnija, Alytaus rajonas). V. Valentinavičius mokėsi Alytaus 5-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Dainavos pagrindinė). Vėliau Alytaus politechnikume įgijo elektriko specialybę. Jis...

Kraštotyrininkas, literatas Juozas Miglinas

Juozas Miglinas gimė 1939 m. kovo 12 d. Skirgailių km., Alovės valsč., Alytaus apsk.. Mokyklą pradėjo lankyti būdamas penkerių (1944). Baigė Alovės vidurinę mokyklą 1957 (trečios laidos abiturientas). Mokėsi VVU (pramonės planavimo spec. ir...

Mano širdy giliai įaugo Dzūkijos žemė ir daina…

Literatė Aldona Sabonytė-Kazlauskienė gimė 1935-12-02 Švobiškių km. Alovės valsč. Alytaus apsk., valstiečių šeimoje. 1955 m. baigė Alovės vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, Lietuvių k. ir literatūros fakultetą. Po penkerių studijų metų,...

Pedagogė, poetė, prozininkė Jadvyga Černiauskienė

Jadvyga Ona Černiauskienė gimė 1917-10-01(14) Tverės mieste, Rusijoje, lietuvių karo pabėgėlių – mokytojų Salemono ir Jadvygos Stanislavičių šeimoje. 1918 m. pradžioje tėvams grįžus į Lietuvą, vidurinio mokslo baigimo atestatą gavo 1936 m. (mokėsi Kauno...