Naujas kryžius Rūdninkų naujųjų kapinių teritorijoje. Autorius - Edvardas Kurkianec

Adelė Zienienė (Česnulytė). Kryžiaus gimimas

Straipsnio autorė Adelė Zienienė (Česnulytė) – mokytoja, literatė, Baltosios Vokės pramogų centro kraštotyros muziejaus iniciatorė. Adelė Zienienė yra parašiusi 382 eilėraščius. Parengė respublikinę parodą „Iš Mančiugirės kaimo istorijos“. Sudarė gimtojo Mančiugirės kaimo (Marcinkonių parapija,...

Evelinos namas – mano meilė

Alicija Teresė Liubkovska (Alicja Teresa Łubkowska, mergautinė pavardė – Bielska) – buvusi mokytoja, istorijos mokslų magistrė. Edvardo Bielskio (Edward Bielski) ir Marijos Sinkevičiūtės (Maryja z Sienkiewiczów) duktė. Gimė 1933 m., Vilniuje, inteligentų šeimoje (tėvai...

Kazimieros Šiaudinienės (1933–2020 m.) atsiminimai

Kazimiera Šiaudinienė (Daščioraitė) gimė 1933 m. balandžio 17 d. Rokiškio rajono Ragelių kaime. Mokėsi Ragelių mokykloje ir Rokiškio gimnazijoje. Pokario metais jos šeima rėmė partizanus, o paaiškėjus, kad yra susekti, vengdami įkalinimo ar tremties,...

Lentvario miesto vaistinei – 130

1892 m., gavus leidimą, dabartinėje Geležinkelio gatvėje buvo atidaryta pirmoji Lentvario vaistinė. Senajai Lentvario vaistinei vadovavo žydų kilmės provizorius vaistininkas M. A. Rut. 1912–1936 m. vaistinės vedėju dirbo A. Lapinas. Jis karo metu žuvo....

Lentvario geležinkeliui – 160

Pirmoji geležinkelio linija Lietuvoje Turmantas–Vilnius–Marcinkonys su atšaka Lentvaris–Kaunas–Kybartai (Virbalis) pradėta statyti prieš daugiau kaip 160 metų. Lentvaris – didžiausias Trakų rajono miestas, įsikūręs šalia stambaus geležinkelio mazgo Sankt Peterburgas–Varšuva su atšaka į Kauną. Miestas...

Mūsų auklėtoja Katarina Kajackaitė

Šiuos atsiminimus apie Katariną Kajackaitę (1924–1993) – savo buvusią anglų kalbos mokytoją, klasės auklėtoją Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje (Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija) – parašė Gražina Drėmaitė 2023 m. pabaigoje.Gražina Drėmaitė yra gimusi Vilniuje....

Penkeri pažinties metai su monsinjoru Vytautu Pranciškumi Rūku

Šiuos atsiminimus 2021 m. parašė Rasa Selickaitė. Ji yra gimusi Trakų rajone, baigusi istorijos studijas, mokytojavusi Aukštadvaryje ir Vievio sanatorinėje mokykloje. Dabar dėsto istoriją  Mažeikių Kalnėnų progimnazijoje.2014–2020 m. R. Selickaitė dirbo Trakų rajono savivaldybės...