Projekto rezultatai

Skirtingų šalių partnerystės rezultatas – 3 intelektiniai produktai: interneto svetainė bendruomeniukrastotyra.lt, darbo su kultūros paveldu viešosiose bibliotekose tyrimas ir gairės. Už kiekvieno intelektinio produkto vystymą ir sklaidą yra atsakinga konkreti partnerių biblioteka, tačiau prie pagrindinės koordinuojančios institucijos prisijungia ir kitos bibliotekos.

Vienas iš projekto intelektinių produktų – bendras projekto partnerių tyrimas „Bibliotekos bendruomenėms“ (angl. „Libraries for Communities“) – atsakinga Vaggeryd viešoji biblioteka, Švedija – siejamas su kraštotyros aktualizavimu bibliotekose. Tyrime siekiama atskleisti, kodėl kultūros paveldo tema yra reikšminga suaugusiųjų švietime ir kaip ji gali pasitarnauti telkiant vietos bendruomenę. Nagrinėjamos tokios temos kaip: kultūros paveldo samprata, kraštotyros vaidmuo bendruomenių gyvenime, bibliotekų bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir bibliotekų vietos istorijos (angl. local history) komunikavimas. Antroji tyrimo dalis – praktiniai darbo kraštotyros srityje pavyzdžiai (žaidimai, virtualios realybes produktai, duomenų bazės ir kt.). Joje atkleidžiamos projekto partnerių bibliotekų patirtys, skirtingoms visuomenės grupėms organizuojamų renginių bei paslaugų pristatymai, kuriuos papildo nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Kitas projekto intelektinis produktas – jungtinės projekte dalyvaujančių bibliotekų rekomendacijos – gairės „8 žingsniai, kaip pakviesti ir įtraukti bendruomenes į kraštotyrines veiklas“ (angl. „8 Steps to Unfold Followship and Onboarding for Community Engagement in Cultural Heritage“) – atsakinga Herning biblioteka, Danija. Metodinė medžiaga pirmiausia skirta kraštotyrininkams profesionalams, tačiau ir visiems, kurie dirba su bendruomenių įtraukimu į šią veiklą. 8 žingsnių programa leis atrasti, pažinti ir mokytis, kartu su savo bibliotekos bendruomene bei supažindins su pagrindiniais profesinio tobulėjimo ir veiklų planavimo principais, darbo su savanoriais ir suaugusiųjų auditorijomis metodais.

Tyrimą galite parsisiųsti čia:Biblioteka bendruomenėms“ arba peržiūrėti puslapyje.

Rekomendacijas galite parsisiųsti čia: „8 žingsniai, kaip pakviesti ir įtraukti bendruomenes į kraštotyrines veiklas“ arba peržiūrėti puslapyje.