Kranj viešoji biblioteka (Slovėnija)

Oficiali svetainė: https://www.mkk.si/eng/

Kranj viešoji biblioteka yra viena iš dešimties Slovėnijos centrinių regioninių bibliotekų. Biblioteka yra atsakinga už bibliotekų paslaugų plėtrą Gorenjska regione, kuriame gyvena 82 000 gyventojų. 25 procentai regiono gyventojų yra nuolatiniai bibliotekos lankytojai, dar tiek pat skaitytojų ateina pasiskolinti knygų. Kranj viešoji biblioteka, pastatyta 2011 metais, užsiima ne tik knygų išdavimu, tačiau veikia ir kaip kultūrinis centras, kuriame vyksta įvairios socialinės iniciatyvos, mokymai ir daugybė įdomių renginių. Bibliotekoje kasdien apsilanko mažiausiai 1 500 žmonių. Kranj viešosios bibliotekos misija yra būti raštingumo, švietimo, kultūros ir socialinės pažangos iniciatore.

Mestna knjižnica KRANJ

Kultūros paveldas Slovėnijoje

Slovėnai kultūrą laiko pagrindiniu nacionalinės tapatybės elementu ir pasididžiavimu. Kultūra užima ypatingą vietą Slovėnijos istorijoje, kadangi jos pagrindu buvo suformuota Slovėnų tautinė tapatybė ir sukurta nepriklausoma valstybė. Kaip skelbia Slovėnijos Respublikos Kultūros ministerija, „kultūros paveldas yra mūsų egzistavimo liudijimas ir galimybė toliau plėtoti mūsų tautinę bendruomenę. Mes saugome savo kultūros paveldą, traktuodami jį kaip šalies ekonominės ir socialinės plėtros šaltinį“.

Slovėnijos kultūros paveldo politika ir registras yra tvarkomi nacionaliniu lygmeniu – Slovėnijos kultūros paveldo apsaugos institutas atlieka profesines ir administracines funkcijas, susijusias su nekilnojamojo, kilnojamojo bei gyvojo kultūros paveldo išsaugojimu. Taip pat, kultūros paveldo klausimu Slovėnijoje yra plėtojami ir tarptautiniai santykiai. Dėl to 1991 metais Slovėnija tapo viena iš šalių, iniciavusių Europos paveldo dienų renginį.

Slovėnijos kultūros paveldas yra labai įvairus. Šalyje nėra tiek daug kultūros paveldo pastatų, tačiau joje gausu etnografinio ir etnologinio paveldo. Autentiškos kaimo gyvenvietės ir namai, kozolci šieno stovai, religinė architektūra ir vaizdingi miesto centrai yra ryškiausi išsaugotos praeities bruožai. Kilnojamąjį kultūros paveldą garsina apie šešiasdešimt muziejų. Didžiausi kultūros paveldo muziejai yra įsikūrę Liublianoje – tai Slovėnijos nacionalinis muziejus ir Slovėnijos šiuolaikinės istorijos muziejus, taip pat specializuoti muziejai (etnografijos, technikos, gamtos mokslų muziejus). Be to, šalyje veikia keli dideli regioniniai muziejai. Kranj viešosios bibliotekos regione centrinė tokio tipo įstaiga yra „Gorenjski“ muziejus.

Nacionaliniai tinklalapiai

Kultūros ministerija: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
Slovėnijos Kultūros paveldo apsaugos institutas: https://www.zvkds.si/sl/o-nas
Regioninis portalas „Kamra“: https://www.kamra.si/en/
„Kamra“ kaupia suskaitmenintą vietinio kultūros paveldo informaciją iš bibliotekų ir kitų kultūros institucijų. Tokiu būdu skaitmeninė kultūros paveldo informacija yra atrenkama kompetentingiausių šios srities organizacijų ir saugoma vienoje vietoje. „Kamra“ yra nemokama internetinė platforma, taip pat pasitarnaujanti kaip pavyzdys partnerių organizacijoms, norinčioms internete pristatyti vietinės reikšmės suskaitmenintą kultūros paveldo informaciją. „Kamroje“ saugoma informacija yra pateikiama pasakojimo forma ir papildoma nuotraukomis bei kitais metaduomenimis. „Kamroje“ gali būti saugomi vietinių autorių ir kitų dėmesio vertų žmonių prisistatymai; reikšmingų vietinių asociacijų dokumentai ir nuotraukos; įvairaus laikotarpio atvirukai; vietiniai meno kūriniai; vietinių autorių biografijos ir parodos; informacija apie garsius pastatus ir juose gyvenusių žmonių istorijas ir t.t.
„Kamra“ suteikia galimybę vietos bendruomenei atrasti jai aktualias ir reikšmingas istorijas. Svetainės dėka vartotojai gali pasiekti turinį, kuris anksčiau buvo paslėptas bibliotekų saugyklose, muziejuose, asociacijų archyvuose ar net mokyklų darbuotojų kambarių stalčiuose. Interneto portalą „Kamra“ valdo Celje viešoji biblioteka, kuri palaiko glaudžius ryšius su regioninėmis bibliotekomis ir Slovėnijos viešųjų bibliotekų asociacija. „Kamra“ turinį taip pat galima rasti Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“: http://europeana.eu.