Partneriai ir jų kraštotyrinė veikla

Projekto partnerių teigimu, kiekviena biblioteka turi unikalią patirtį dirbant su kraštotyra bei gali ją pristatyti, pasitelkiant tiek tradicines, tiek inovatyvias komunikacijos formas: kuriamos virtualios parodos, organizuojamos pažintinės ekskursijos, kuriamos duomenų bazės ir interneto svetainės, kuriose kiekvienas norintis gali dalintis gimtojo krašto istorijų fragmentaisBibliotekų lankytojai įtraukiami į kūrybines dirbtuves ir edukacinius užsiėmimus, o bendradarbiaujant su muziejais, archyvais bei kitomis kultūros institucijomis rengiamos mokymo(si) programos. Besidalindamos darbo su kultūros paveldu praktikomis bei patirtimis, projekte dalyvaujančios bibliotekos siekia aktualizuoti kiekvieno krašto kultūros paveldą bei įveiklinti su juo istoriniais ar geografiniais ryšiais susijusias bendruomenes ir suaugusius besimokančiuosius.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Bendruomenių kraštotyros informacijos sklaida, pasakojimai, prisiminimai, vaizdinė medžiaga, Vilniaus ir Alytaus apskričių paveldo išsaugojimas.
Bendruomenių kraštotyros informacijos sklaida, pasakojimai, prisiminimai, vaizdinė medžiaga, Vilniaus ir Alytaus apskričių paveldo išsaugojimas.
Bendruomenių kraštotyros informacijos sklaida, pasakojimai, prisiminimai, vaizdinė medžiaga, Vilniaus ir Alytaus apskričių paveldo išsaugojimas.
Bendruomenių kraštotyros informacijos sklaida, pasakojimai, prisiminimai, vaizdinė medžiaga, Vilniaus ir Alytaus apskričių paveldo išsaugojimas.
Bendruomenių kraštotyros informacijos sklaida, pasakojimai, prisiminimai, vaizdinė medžiaga, Vilniaus ir Alytaus apskričių paveldo išsaugojimas.