Biblioteka ir teatro mūza

Ši istorija apie Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos teatrą. Istorija kaip gaivus vėjas, atnešantis juoką, praskaidrinantis dieną. Norisi papasakoti apie bibliotekos darbuotojų visuomeninį gyvenimą. Biblioteka, gyvuojanti jau septyniasdešimt metų, turėjo ir tebeturi ne...

Švenčių ratas atvirukuose: Velykiniai atvirukai

Kiekvieno mūsų vaikystės Velykos skirtingos, bet brangios ir stebuklingos. Jau seniai išblėso gyvavusi tradicija Velykų proga siųsti šiai pavasario šventei skirtus popierinius atvirukus. Popierinis atvirukas – nostalgiškas šventės ženklas, kurį iš mūsų gyvenimo vis...

Švenčių ratas atvirukuose: tarptautinei moters dienai skirti atvirukai

Atvirukų istorija prasidėjo 1869 metais, Austrijos-Vengrijos imperijoje. Šios šalies pašto administracija priėmė sprendimą leisti susirašinėjimą ant nedidelių kortelių, kurios buvo siunčiamas be voko. Šiandien jas vadiname atvirlaiškiais. Vėliau, rašydami atvirlaiškius artimiesiems, jie buvo puošiami...

Nemunaičio žydų gyvenimas ir tragedija

Šio straipsnio autorė Daiva Avižienienė – Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Nemunaičio filialo vyresnioji bibliotekininkė. Ji yra 5 kartos Nemunaičio gyventoja, jaučia ypatingą ryšį su šiuo kraštu. Yra parengusi virtualius pristatymus ,,Nemunaitis laiko tėkmėje“,...

Vilniečių ženklelių kolekcija

Dr. Birutė Railienė – bibliografė, ilgametė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotoja. Domisi mokslo istorija, yra paskelbusi nemažai publikacijų spaudoje. B. Railienė gimė Vilniuje. Susidomėjo ženkleliais Vilniaus tema, sukaupė nemažą kolekciją ir drauge su vyru...

„Mes be Vilniaus nenurimsim“ 1931–1938

Liuda Žemaitytė (1916–1946) gimė Odesoje. Jos tėvai – matematikos mokytojas Zigmas Žemaitis (1884–1969) ir Stasė Bizokaitė – prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją. Grįžusi į Lietuvą šeima gyveno Kaune. Zigmas Žemaitis su keliais...

Edvardas iš Vilnijos

Šio straipsnio rengėja yra pedagogė ir mokslininkė, dr. Judita Puišo. Ji yra Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos  ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros docentė. Ji gimė 1975 m. sausio 4 dieną Tartu mieste (Estija)....

Juozas Šimkėnas (Šimkavičius) – lietuvybės puoselėtojas

Straipsnio autorius Povilas Šimkavičius yra Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininkas leitenantas, karo aviacijos inžinierius, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, autorius daugelio straipsnių apie Švenčionių krašto praeitį. Šiame straipsnyje autorius pasakoja apie savo senelį, lietuvybės puoselėtoją Juozą...

Napoleonas Kazimieras Rouba

Šio teksto rengėja yra pedagogė ir mokslininkė, dr. Judita Puišo. Šiuo metu ji yra Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros docentė. Ji gimė 1975 m. sausio 4 dieną Tartu...

Iš dėstytojo Ipolito Cieškos Vilniaus albumo

Ipolitas Cieška (1908–1960) – pedagogas, ilgametis buvusio Vilniaus pedagoginio instituto Visuotinės literatūros ir Užsienio literatūros katedrų dėstytojas, Kauno dramos teatre 1944 m. pastatytos pjesės „Dalia“ kūrėjas, esperanto kalbos vadovėlio (1959 m.) vienas iš autorių,...