Mažai žinomas Vilniaus kino ir teatro veikėjas Aleksandras Černis (Aleksander Czernis)

Aleksandras Černis (Aleksander Czernis, 1909 02 14–1983 03 27) gimė Vilniuje. Nuo 1929 m. mokėsi Vilniaus kinematografininkų sąjungos Kino mokykloje, kur įgijo kino aktoriaus specialybę. Tarpukariu vaidino keliuose filmuose („Prisiminimai“ („Wspomnienia”), „Mažoji nusidėjėlė“ („Mała grzesznica”) ir kt). Buvo intelektualus aktorius. Žavėjosi Adomo Mickevičiaus, Julijušo Slovackio, Jano  Kochanovskio kūryba. Labai domėjosi gimtojo Vilniaus istorija.
1962 m. kartu su meno istoriku Ježiu Orda (Jerzy Orda) įsteigė Vilniuje Lenkų teatro studiją prie Geležinkelininkų kultūros rūmų. Buvo jos režisierius ir scenaristas. Rengė poetines-muzikines kompozicijas, organizavo jubiliejinius vakarus. Pats kūrė jų scenarijus. Bendradarbiavo su profesionaliais muzikiniais teatrų kolektyvais. Nepastatė šiame teatre nei vieno sovietinio veikalo. 1964 m. Lenkų teatro studija buvo uždaryta. Tai buvo didelis smūgis jos vadovui A. Černiui. Aktorius daug laiko skyrė darbui, nesukūrė savo šeimos. Bičiuliavosi su meno istoriku Ježiu Orda, Vilniaus dailininkais Piotru Sergijevičiumi, Česlavu Znamerovskiu (Czesław Znamierowski), kunigais dr. Silvestru Malachovskiu (Sylwester Małachowski), dr. Vladyslavu Araškevičiumi (Władysław Araszkiewicz), Tadeušu Drozdu (Tadeusz Drozd), ilgamečiu Maišiagalos klebonu Juzefu Obrembskiu. Gyveno iš labai kuklių pajamų, remiamas Lenkijoje gyvenusios savo sesers. Paskutiniaisiais gyvenimo metais A. Černis buvo gana vienišas. Palaidotas šeimos kape Vilniaus bernardinų kapinėse.

Pateikiamos Aleksandro Černio nuotraukos iš žurnalistės, publicistės, rašytojos, vertėjos, gimusios Vilniuje Alvydos Antaninos Bajor (g. 1942) kolekcijos (plačiau apie A. A. Bajor žr. adresu).

Literatūra ir šaltiniai

Bajor, Alvyda Antonina. Aktor wzrosły na glebie Romantyzmu: w 100. rocznicę urodzin Aleksandra Czernisa [1909–1983]: [apie Vilniuje gimusį lenkų kino aktorių]. – Iliustr. // Magazyn Wileński. – 2009, nr 3, p. 29–31. Prieiga per internetą: <http://www.magwil.lt/archiwum/archiwum/2009/magazyn3/marzec%2013.htm>.