Iš mokslininkės albumo

Aldona Stanionytė gimusi Dzūkijoje – Lazdijuose. Nuo ankstyvos vaikystės gyveno Ukmergėje. Nuo studijų metų gyvena Vilniuje (plačiau apie Aldoną Stanionytę žr. adresu). 1951 m. įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. 1956 m. baigusi studijas, įgijo zoologės entomologės specialybę. 1964 m. tapo mokslų daktare. Disertacijos vadovas buvo žymus mokslininkas biologas, eksperimentinės zoologijos pradininkas Lietuvoje Pranciškus Šivickis, o tyrimo objektas – Lietuvos žirgeliai arba laumžirgiai. 1961–1992 m. Aldona Stanionytė buvo Mokslų akademijos Biologijos, Zoologijos ir parazitologijos, Ekologijos institutų mokslo darbuotoja. Nuo 1993 m. – Ekologijos instituto neetatinė mokslinė bendradarbė. Ji laikoma laumžirgių tyrimų pradininke Lietuvoje. Ji tyrė ir kitus vabzdžius. Ne vieną vasarą teko praleisti prie įvairių Lietuvos ežerų atliekant mokslinius tyrimus. Mokslininkės albume susikaupė nemažai nuotraukų, kuriose atsispindi to laiko, t. y., sovietmečio, jos ir bendradarbių iš Mokslų akademijos gyvenimas – darbo ir laisvalaikio, kolegų jubiliejų akimirkos.

Čia pateikiama keletas nuotraukų iš gamtininkės Aldonos Stanionytės albumo.

Gamtininkai prie Dysnykščio ežero (Ignalinos r.). 1956 m. spalio mėn.
Aldona Stanionytė Dysnų ežere (Ignalinos r.) 1956 m. spalio mėn.
Prie Plinkšių ežero (Mažeikių r.). Iš kairės: Alma Jakubauskienė, A. Stanionytė, Genė Jankavičiūtė
1957 m. spalis.
Prie Plinkšių ežero. Viduryje – Alma Jakubauskienė.
1957 m. spalis.
Plungės elektrinės užtvanka. 1957 m. spalis.
Prie Platelių ežero (Plungės r.) A. Stanionytė su Rudžiu. 1957 m. spalis.
Per Dysnų ežerą. Iš kairės: Genė Jankavičiūtė, Alma Jakubauskienė, Aldona Stanionytė, chemikas Antanas Bunikis. 1957 m. spalis.
Stovykla prie Luodžio ežero. 1958 m. gegužės 21 d.
Maskaradas Zoologijos institute (Žygimantų g.).
1958 m. sausio 3 d.
Ir važiuojame, ir miegame sunkvežimyje. 1958 m. gegužės mėnuo.
Mokslų akademijos mokslininkai važiuoja į vasaros ekspediciją. 1960 m.
Miegoti tekdavo palapinėse
Kelionė į Pagėgius. 1960 m. gegužės 15 d.
Entomologijos laboratorijoje. Iš kairės: Aldona Stanionytė, Valė Strazdienė. Apie 1960 m.
Prie Žuvinto (Alytaus r.). Iš kairės: Antanas Grigelis, Pranciškus Šivickis, Irena Sukackienė, Valė Strazdienė, Aldona Stanionytė. 1961 m. rugsėjo 19 d.
Profesoriaus Pranciškaus Šivickio (1882–1968) 80-mečio jubiliejus. Iš kairės: Antanas Žmuidzinavičius, prof. Steponas Jankauskas, Henrikas Zimanas, Povilonis. Jubiliatą sveikina instituto direktorius Juozas Virbickas.
1962 m. spalio 5 d.
Profesoriaus Pranciškaus Šivickio 80-ties metų jubiliejus. Sveikina dailininkas Antanas Žmuidzinavičius.
1962 m. spalio 5 d.
Profesoriaus Pranciškaus Šivickio 80-mečio jubiliejus, 1962 m. spalio 5 d.
Pranciškaus Šivickio sodyba prie Grabuosto ežero (Molėtų r.).
1965 m. birželio 15 d.
Važiuojant į ekspediciją Pranciškaus Šivickio sodyboje prie Grabuosto ežero (Molėtų r.). Aldona Stanionytė ir Valius.
1965 m. birželio 15 d.
Aldona Stanionytė prie mikroskopo.
Apie 1968–1969 m.
Pietūs ekspedicijoje. Aldona Stanionytė, Algis Jakimavičius, Vytautas Jonaitis ir vairuotojas Alikas. 1973 m.
Lynežeris (Varėnos r.). Pirmoje eilėje iš kairės: laborantė, Aldona Stanionytė, Valė Strazdienė, Irena Eitminavičiūtė (Dirvožemininkų laboratorijos vedėja su sūneliu). Stovi Jonas Vanagas, vairuotojas Alikas, pirmas iš dešinės Povilas Ivinskas.
1974 m. rugpjūčio 20 d.
Žuvintas (Alytaus r.). Aldona Stanionytė ir vairuotojas Alikas gamina pusryčius. 1975 m. liepą.
Zoologo Augustino Mačionio 70-mečio jubiliejus. Pirmoje eilėje iš kairės: Petras Bruzgulis (Aldonos Stanionytės kurso draugas), prof. Antanas Minkevičius, Petras Bluzmanas. 1976 m. rugsėjo 21 d.
Iš kairės: Lina Ryliškienė, mokslininkas iš Leningrado V. A. Tobias, Aldona Stanionytė, laboratorijos vedėjas Petras Zajančkauskas. 1976 m. rugsėjo 20 d.
Zoologo Augustino Mačionio 70-mečio jubiliejus. Pirmas iš kairės Ričardas Kazlauskas, Steponas Jankauskas, Irena Birutė Šarkinienė, Augustinas Mačionis, Juozas Virbickas. 1976 m. rugsėjo 21 d.
Augustino Mačionio 70-mečio jubiliejus. Šalia jubiliato I. B. Šarkinienė. Sveikina iš kairės: Valė Strazdienė, Aldona Stanionytė, Ilona Bartnikaitė-Miseliūnienė. 1976 m. rugsėjo 21 d.
Gamtininkų veteranų susitikimas institute Verkiuose. Pirmoje eilėje iš kairės: Julius Kazlauskas, Janina Prūsaitė, Habibas Cechajevas, Juozas Virbickas, Birutė Kuosaitė, Edvardas Rauckis, Jūra Šlepetienė, Petras Zajančkauskas, Algis Skirkevičius. Antroje eilėje iš kairės: Elena Rimkutė, Alina Šveistytė, Benedikta Kadytė, Violeta Mištautaitė, Janina Didžiulytė (VU), Algirdas Gerulaitis, Danutė Misiūnienė-Lankauskaitė, Valė Kisielienė, Stasė Dzingaitė, Algimantas Mickus, Irena Sukackienė, Genovaitė Daniulytė, Elena Žukaitė, Alfonsas Dešrius, Aldona Stanionytė, Justinas Petrikas, Tamara Arnastaukienė, Algis Jakimavičius. 1996 m. birželis.