Garsūs Nemunaičio žmonės

Šio straipsnio autorė Daiva Avižienienė – Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Nemunaičio filialo vyresnioji bibliotekininkė. Ji yra 5 kartos Nemunaičio gyventoja, jaučia ypatingą ryšį su šiuo kraštu. Yra parengusi virtualius pristatymus ,,Nemunaitis laiko tėkmėje“,  ,,Nemunaičio bibliotekos istorija nuo 1952 m“, virtualias nuotraukų parodas – ,,Nemunaitis metų tėkmėje“ (Modesto Kisieliaus darbai), „Lenkiuos Mamai ir Motinai gamtai. Kas aš be jos?…“  (Laimos Zajančkauskienės darbai), ,,Ritos Gegužienės keramikos darbai“.

Garsūs Nemunaičio žmonės

Apie Nemunaitį rašoma visose lietuviškose enciklopedijose. XX a. pradžioje miestelį garsino lietuviškos draugijos, rengdavusios įvairius vakarus. Į Nemunaičio istoriją įsirašė žmonės, kurių veikla paliko pėdsakus miestelėnų atmintyje.

Kunigas Feliksas Baltuška vadovavo penktosios Nemunaičio bažnyčios statybos darbams, pastatė klebonijos pastatą, pranciškonų vasarnamį.

Vaitiekui Želniai kunigaujant įrengtas bažnyčios interjeras, pastatytas Lurdas, pastatyti parapijos namai, paminklas kryžius, kurį jis pašventino.

Istorikas Vytautas Lankininkas – Nemunaičio pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejaus įkūrėjas ir buvęs vadovas, kraštotyros būrelio vadovas, Lietuvos kraštotyros draugijos, Tėviškės pažinimo draugijos narys. Surinktus Nemunaičio seniūnijos vietovardžius perdavė Lietuvos Mokslų Akademijai. Parašė Nemunaičio mokyklos, Nemunaičio seniūnijos istoriją, išleido knygas apie Nemunaitį . Jo straipsniai buvo spausdinami „Alytaus naujienose”, „Dainavos žodyje”, dzūkų kultūros žurnale „Dainava”.

Keičiasi kartos, o atminimas apie šiam kraštui svarbius žmones išlieka…