Iš dėstytojo Ipolito Cieškos Vilniaus albumo

Ipolitas Cieška (1908–1960) – pedagogas, ilgametis buvusio Vilniaus pedagoginio instituto Visuotinės literatūros ir Užsienio literatūros katedrų dėstytojas, Kauno dramos teatre 1944 m. pastatytos pjesės „Dalia“ kūrėjas, esperanto kalbos vadovėlio (1959 m.) vienas iš autorių, grojęs smuiku, turėjęs pomėgį tapyti.

Vaškų bibliotekoje (Pasvalio r.) esančioje lentoje „100 žymiausių Vaškų krašto žmonių“ įrašytas ir Ipolitas Cieška, Vaškų Simono Daukanto pradžios mokyklos vedėjas ir pirmasis Vaškų bibliotekos vedėjas. Plačiau apie I. Ciešką galima paskaityti knygoje „Dėstytojas – humanistas Ipolitas Cieška“ (Vilnius, 2010). Joje spausdinamas I. Cieškos jaunystėje (1929–1932 m.) rašytas dienoraštis, artimųjų ir bičiulių prisiminimai.

Ipolitas Cieška – trumpą, bet turiningą gyvenimą nugyvenęs talentingas žmogus, apie kurį, deja, nerašoma lietuviškose enciklopedijose.

Dirbdamas Vilniaus pedagoginiame institute, I. Cieška mėgo bendrauti su studentais. Organizuodavo jiems ekskursijas po Vilnių, veždavosi į Verkius, Trakus, pasakodavo praeities legendas, padavimus („Dėstytojas – humanistas Ipolitas Cieška“. Vilnius, 2010, p. 19). Ir, žinoma, fotografuodavo. Pats darydavo nuotraukas. Išmokė to ir jaunesniąją dukterį Mildą. Pokario metais padarė daug sugriauto Vilniaus nuotraukų. Beje, darydavo ir tuo metu dar labai retas, tik profesionalų fotografų daromas, spalvotas fotografijas.

Čia pateikiama keletas Ipolito Cieškos nuotraukų, darytų ekskursijose po Vilnių ir Trakus XX a. 5-6-me dešimtmetyje, ir vienas senas, 1926 m. atvirukas. Jie dabar saugomi asmeniniame I. Cieškos dukters Mildos Vosylienės archyve.

2021 m.

Prie Aušros Vartų. Atvirukas. 1926 m. liepa.
Aušros Vartų gatvė prie filharmonijos pokario metais.
Rašytojo Balio Sruogos laidotuvės.
Vilnius, 1947 m. spalis.
Laidojant rašytoją Balį Sruogą. 1947 m. spalis.
Bazilijonų vartai. Apie 1950 m.
Bernardinų sodas.
Arkikatedros aikštė.
Rasų kapinių kolumbariumas. 1949 m.
Lenino aikštėje. 1953 m.
Prie buv. Pionierių rūmų (dabar Valdovų rūmai). 1950 m.
Prie Reformatų bažnyčios. 1949 m.
Prie dabartinės Prezidentūros. Apie 1950 m.
Sieliai Neryje. 1948 m.
Šnipiškės. 1950 m.
Su studentais buv. Pedagoginio instituto kieme prie Unitų bažnyčios.
Prie Trakų pilies. Apie 1959 m.
Trakų pilis. 1959 m. liepa.
Kita nuotraukos pusė.