Kalėdiniai sveikinimų atvirukai

Šv. Kalėdos – Kristaus gimimo šventė. Šv. Kalėdų šventės neatsiejamos nuo linkėjimų vienas kitam ir sveikinimų. Šventiniai atvirukai yra neatsiejama mūsų kultūros dalis. Juos, kaip ir šeimos dokumentus, fotografijas, žmonės kaupė, saugojo, brangino kaip šeimos puoselėtų draugystės ir giminystės ryšių istorinę atmintį.

Pateikiame vilnietės Aldonos Košubaitės-Lazauskienės giminių (skulptoriaus Vytauto Kašubos pusseserių ir pusbrolių) 1922–1978 m. siųstus-gautus kalėdinius sveikinimų atvirukus.