Pasakoja pirmieji bibliotekos darbuotojai: atsiminimai

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje yra užrašyti įvairiuose bibliotekos skyriuose dirbusių ilgamečių darbuotojų A. Čipkienės, J. Deviatnikovo, M. Gensienės, M. Goldo, V. Maksvytytės-Macaitienės, E. Miciūtės ir A. Šidiškienės pasakojimai apie pirmuosius bibliotekos darbo dešimtmečius  (žr. adresu).

Bibliotekos kolektyvas. 1961 m. Iš kairės pirmoje: Zuzana Petrauskienė, Mina Gensienė, dir. pav. Nijolė Kemeklytė, dir. Petras Ciunis, Alina Šidiškienė, Adelė Čipkienė, stovi: Irena Cemnolonskienė, Jokūbas Deviatnikovas, Elena Daunoravičiūtė, Audronė Mačiulienė, Ona Kriukelienė, M. Miškinytė-Šablauskienė, Vida Mikalajūnaitė, Marija Dringelytė, Virginija Abeltinytė, Tatjana Lobanova, Vida Varnaitė, Mykolas Goldas, Vanda Gaidelienė.
Bibliotekos kiemas. 1986 m. vasara
Bibliotekos kiemas. 1986 m. vasara
Skaityklos salė. 1985 m.
Viename iš bibliotekos koridorių. 1986 m.
Bibliotekos kiemas. 1988 m. birželis
Bibliotekos kiemas. 1988 m. birželis
Bibliotekos kieme direktorė Liuda Pagirienė su lenkų restauratoriais. 1991 m. gegužė