Pasakoja pirmieji bibliotekos darbuotojai: atsiminimai

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje yra užrašyti įvairiuose bibliotekos skyriuose dirbusių ilgamečių darbuotojų A. Čipkienės, J. Deviatnikovo, M. Gensienės, M. Goldo, V. Maksvytytės-Macaitienės, E. Miciūtės ir A. Šidiškienės pasakojimai apie pirmuosius bibliotekos darbo dešimtmečius  (žr. adresu).

Bibliotekos kolektyvas. 1961 m.
Bibliotekos kiemas. 1986 m. vasara
Bibliotekos kiemas. 1986 m. vasara
Skaityklos salė. 1985 m.
Viename iš bibliotekos koridorių. 1986 m.
Bibliotekos kiemas. 1988 m. birželis
Bibliotekos kiemas. 1988 m. birželis
Bibliotekos kieme direktorė Liuda Pagirienė su lenkų restauratoriais. 1991 m. gegužė