Velykiniai sveikinimų atvirukai

Šv. Velykos – viena gražiausių pavasario švenčių. Vieniems ji simbolizuoja Kristaus prisikėlimo šventę, kitiems – atgimimą, atsinaujinimą, naują pradžią. Velykų šventės neatsiejamos nuo linkėjimų vienas kitam ir sveikinimų. Šventiniai atvirukai yra neatsiejama mūsų kultūros dalis. Juos, kaip ir šeimos dokumentus, fotografijas, žmonės kaupė, saugojo, brangino kaip šeimos puoselėtų draugystės ir giminystės ryšių istorinę atmintį.

Pateikiame vilnietės Aldonos Košubaitės-Lazauskienės giminių (skulptoriaus Vytauto Kašubos pusseserių ir pusbrolių) 1926–1986 m. siųstus-gautus velykinius sveikinimų atvirukus.

Velykiniai atvirukai