Tiltams – 240, Lieponims – 630 metų

2017 m. du Trakų krašto kaimai – Lieponys ir Tiltai (Rūdiškių seniūnija) – mini garbingas sukaktis. Senasis Lieponių kaimas pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1387 metais. Tiltų kaimo istorija skaičiuojama nuo 1777 metų.

Svarbioms datoms paminėti Tiltų bibliotekoje parengta dokumentų ir iliustracijų paroda, kurioje eksponuojamos knygos ir atskiri straipsniai. Parodą parengė Trakų viešosios bibliotekos Tiltų filialo vyr. bibliotekininkė Elena Žilinskienė. Ji yra išleidusi knygas „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“ (Vilnius, 2004), „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“ (Trakai, 2015). E. Žilinskienė yra autorė ir Tiltų himno, kurio muziką sukūrė Darius Nedveckis.

Pirmasis Tiltų kaimo paminėjimas 1777 m. Valkininkų seniūnijos inventoriuose. Dokumentas saugomas Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje.