Širvintų krašto šviesuolė Genovaitė Verkauskienė. Užrašyti maisto gaminimo receptai

Pateikiami Genovaitės Verkauskienės (1917–1999), kilusios iš Širvintų krašto, užrašai apie maisto gaminimą, pasak dukters Rūtos, labai seni. Besimokant Čiobiškio mokykloje, „šalia pamokų mokiniams buvo organizuojami kursai:  mergaitėms – agronomijos (maisto gaminimas, siuvinėjimas, mezgimas ir kt.), berniukams – staliaus ir kt. ūkyje reikalingų vyriškų darbų organizavimas. Vėliau mama viską surašė į sąsiuvinį. Namuose dažnai kepdavo tortą „Ežiuką“. Daugiausia atlaidų proga (Gelvoninės, švenčiamos rugsėjo 8 d., sutampančiomis su Šilinės atlaidais, todėl kad Gelvonų bažnyčia taip pat šventa vieta, nes XVII amžiuje (apie 1670 m.) šiose vietose pasirodė Marija ir Šventoriuje yra akmuo su Mergelės Marijos pėdos įspaudu. Tai pati didžiausia ir laukiamiausia šventė parapijonims), kepdavo aplinkinių kaimų žmonių paprašyta, daugiausia vestuvėms. Iš tokio paties biskvito „suraitydavo“ „Ąžuolo šaką“. Kepinius įvairiai išpuošdavo. Taip pat gamindavo mėsos gaminius: kumpius, dešras, skilandžius – ilgesniam laikymui; troškinius, mėsos vyniotinius – kasdieniam maistui. Dažniausiai kepdavo pyragus, ragaišius, sausainius – juos valgydavome beveik kasdien“.

Genovaitė Verkauskienė.

Užrašyti maisto gaminimo receptai