Stasys Šlekys. Iš istorijos mokytojo atsiminimų

Gyvenimo datos: 1917 11 07 – 2000 01 29
Gimimo vieta: Rakauskai (Vilkaviškio r.)
Veikla: istorijos mokytojas

2017-aisiais sukanka 100 metų pedagogui, ilgamečiam istorijos mokytojui Stasiui Šlekiui (1917–2000). Gimęs Suvalkijoje, Vilkaviškio rajone, ten pradėjo pedagogo kelią. 1945 m. St. Šlekys persikėlė į Vilnių ir čia gyveno iki paskutiniųjų dienų. 1949 m. baigė tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą (dabar – Lietuvos Edukologijos universitetas). Dirbo keliose švietimo sistemos įstaigose,  mokytojavo. 17 metų, iki pat išėjimo į pensiją 1977-aisiais, buvo Vilniaus 31-osios vidurinės mokyklos (dabar Tuskulėnų gimnazija) istorijos mokytojas.

Keletą metų St. Šlekys buvo šios mokyklos antrosios (1969 m.) laidos auklėtojas. Šiai klasei mokytojas skyrė daugiausia dėmesio ir laiko, bendravo su savo auklėtiniais iki paskutiniųjų gyvenimo dienų. Tik prasidėjus Lietuvos Atgimimui jis galėjo atvirai papasakoti savo mokiniams, koks nelengvas buvo mokytojo gyvenimas, kokį nepasitikėjimą, o kartais net ir persekiojimą, jis jautė sovietmečiu. St. Šlekys tarpukariu mokėsi katalikiškoje Marijampolės gimnazijoje. 1944 m. kurį laiką priklausė generolo Povilo Plechavičiaus vadovaujamai Vietinei rinktinei. Niekuomet nebuvęs partinis, žinojęs tiesą apie Lietuvos „išvadavimą” 1940-aisiais, nebuvo patikimas kadras dėstyti istoriją tarybinėje mokykloje. Apie tai mokytojas St. Šlekys rašė savo autobiografijoje 1997 m., kai buvo švenčiamas jo 80-metis. Ta proga buvę mokiniai rengė straipsnį spaudai ir pateikė mokytojui keletą klausimų, į kuriuos jis gana išsamiai atsakė.

Šiame darbe pateikiama ilgamečio istorijos mokytojo Stasio Šlekio 1997 m. parašyta autobiografija, taip pat jo atsakymai į kelis tuomet auklėtinių pateiktus klausimus. Pridedami mokytojo auklėtinės, buvusios  pedagogės, Violetos Stanaitytės-Staniulionienės prisiminimai. Nurodomos svarbesnės St. Šlekio gyvenimo ir veiklos datos, literatūra ir šaltiniai.

Stasys Šlekys. Iš istorijos mokytojo atsiminimų (1940-1977)