Pagarbiai vadinama Daktare: Regina Barauskaitė-Grigaravičienė

Regina Barauskaitė-Grigaravičienė gimė 1956 m. birželio 21 d. Panevėžio r., Stebeikių km. Baigė Vadoklių vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė Panevėžio A. Damaševičiaus med. mokyklą, med. felčerė. Nuo 1979 m. ji vadovavo Alovės felčeriniam akušeriniam punktui. Šiuo metu dirba Alytaus r. savivaldybės PSPC Alovės med. punkte bendruomenės slaugytoja. 2006 m. pelnė Alytaus rajono savivaldybės Nominaciją Alytaus rajono Metų Medikas už gerumą, jautrumą, nuoširdų rūpinimąsi sergančiaisiais ir puikų savo darbo išmanymą. 2007-2010 m. – Alytaus r. savivaldybės tarybos narė. Pasišventusi savo darbui, pelniusi Alovės ir aplinkinių kaimų žmonių pasitikėjimą, pagarbą ir meilę Regina Grigaravičienė pagarbiai vadinama Daktare. 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė