Kultūros paveldo metraštininkas Bronius Slavinskas

Slavinskas Bronius gimė 1940 m. kovo 2 d. Alytaus raj. Butrimiškių kaime (dabar Mančiūnų). 1958 m. baigė Alovės vidurinę mokyklą, 1968 m. Vilniaus universitete baigęs žurnalistiką, televizininko karjerą pradėjo kaip TV operatoriaus asistentas. 1972 m. pradėjo dirbti Lietuvos televizijos informacijos redakcijoje, specializavosi kultūros srityje.
Jis buvo LŽS (Lietuvos žurnalistų sąjungos) ir NŽKA (Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacija) narys, Lietuvos televizijos ir kino dokumentininkas, kultūros paveldo metraštininkas.
Tris dešimtmečius LT naujienų laidoms rengė reportažus iš visoje Lietuvoje vykusių renginių, pats filmavo.
Bronius Slavinskas yra įgyvendinęs daug projektų – sukūręs dokumentinių filmų: ,,Gervėčių godos“, ,,Gudijos lietuviai“, ,,Amžinasis smuikininkas“ ir kt.
Bronius Slavinskas ne kartą yra viešėjęs Alovės mokykloje, Alovės bibliotekoje.Čia rengtos jo fotografijų parodos, susitikimai su kraštiečiais.
Mirė 2014 m. rugsėjo 19 d. Palaidotas Rokantiškių kapinėse Vilniuje.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė