Kukliajam kunigui – monsinjoro titulas

Monsinjoras Stanislovas Stankevičius. Birutės Jarusevičienės nuotr.

2017 metų sausio 18 dieną Alovės ir Ryliškių klebonui Stanislovui Stankevičiui Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas įteikė monsinjoro titulo pažymėjimą ir perdavė popiežiaus Pranciškaus pasiuntinio Lietuvoje – apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Pedro Lopezo Quintanos sveikinimus. Monsinjoro titulą dvasininkams teikia popiežius. Klebonui Stanislovui Stankevičiui jį suteikė popiežius Pranciškus.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė