Praeitis – mūsų turtas

Rūta Verkauskaitė, dabar gyvenanti Vilniuje, kilusi iš Širvintų rajono Pasodninkų kaimo, pateikia  senų Čiobiškio kaimo nuotraukų.

Praeitis – mūsų turtas
Parengė Rūta Verkauskaitė

Bevartydama seną Mamos – Genovaitės Verkauskienės (1917–1999) – albumą, radau daug senų nuotraukų apie Čiobiškį, jo žmones tarpukaryje. Nuotraukos yra 1930–1940 metų. Manau, besidomintiems krašto istorija jos gali būti įdomios. 

Čiobiškis 1933 metais
Šaulių būrio artistai (~1930 metus)
Čiobiškio bažnyčios choras (~1935 metus)